*Klient otrzymuje zwrot różnicy ceny paliwa pomiędzy kwotą 4,99 zł, a średnią ceną jednego litra paliwa Pb95 w danym miesiącu kalendarzowym, opartą na niezależnym zestawieniu Polskiej Izby Paliw Płynnych na stronie www.paliwa.pl. Miesięczny zwrot obejmuje maksymalnie 30 litrów paliwa. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Getin Banku oraz złożenie wniosku o wydanie do Rachunku karty debetowej MasterCard Debit PayPass „Karta dla kierowców”. Regulamin promocji dostępny w Oddziałach oraz na getinbank.pl.
Getin Bank - kredyt gotówkowy